PGDM(FM) 2010-12 Batch

2010-12 BATCH
S.No. Name
1 Wg. Cdr. P Mehta
2 Wg. Cdr. T. Johnson
3 Cdr. Shardul Rautela (03337H)
4 Cdr. Piyush Kant Khare (51208F)
5 Cdr. Navneet Bali (03698B)
6 Cdr. Anil Kumar Sharma (04529T)
7 Ltd. Cdr. Raman Singh (05591F)
8 Sh. Arvind
9 Sh. Kailash Chandra Dalabehera
10 Sh. K B Tripathi
11 Sh. Nirmal Kumar Bhagat
12 Dr. Ranjan K Pradhan
13 Sh. T V Balakrishnan
14 Sh. Umashankar Thakur
15 Sh. Anil Tripathi
16 Sh. P. Srinivasa Subrahmanyam
17 Sh. Amresh Kumar
18 Sh. Mahanth Swaroop
19 Sh. Yudhvir Singh Thakur
20 Sh. Rakesh Korla
21 Sh. A J Ekka
22 Sh. B R Prasannakumar
23 Ms. Elangbam Sonia
24 Sh. S. Thienlaljoy Gangte
25 Ms. Rinita Keisham
26 Ms. Rubina Mayanglambam
27 Dr. R K Dayananda Singh
28 Sh. Lalmuankima
29 Sh. Thara Lungtau
30 Sh. Siddhartha Das
31 Sh. Pradyumna Kumar Mahakud
32 Sh. Balveer Singh Gothwal
33 Dr. Devraj
34 Ms. Neha Sharma
35 Sh. Yadavendra Singh
36 Ms. A Niroopa Rani
37 Sh. Rajesh Kumar Das
38 Dr. Dharam Pal Yadav
39 Shri Bikram Singh Jantwal
40 Sh. Narendra Singh
41 Sh. Himanshu Behl
42 Sh. Rajasekhar Moirangthem
English