PGDM(FM) 2019-21 Batch

2019-21 BATCH
Sr. No. Name
1 Abhay Kumar (Lt. Col.)
2 Ajay Kumar Yadav (Col.)
3 Amar Kumar (Shri)
4 Amit Kewalram Meshram (Shri)
5 Amit Khar (Lt. Col.)
6 Amit Saini (Lt. Col.)
7 Amrit Pal Singh (Shri)
8 B. Parvathi (Ms.)
9 Bhuvnendra Singh (Shri)
10 Chetan Kumar (Shri)
11 Dheeraj Kumar Ranjan (Shri)
12 Ganga Kumar Sinha (Shri)
13 Jaswant Singh Negi (Col.)
14 Krishna Keshav Singh (Col.)
15 Mamta Yadav (Ms.)
16 Manoj Kumar Shahi (Lt. Col)
17 Mukesh Kumar (Shri)
18 Navin Kumar Ramba Commandant (JG)
19 Pardeep Kumar (Shri)
20 Prabhat Kumar Singh (Shri)
21 Pardeep Dahiya (Lt. Col.)
22 Rajat Sood (Lt. Col.)
23 Rajesh Kumar (Col.)
24 Rajesh Kumar (Lt. Col.)
25 Rajesh Kumar Singh (Lt. Col.)
26 Thakur Ranjeet Singh (Shri)
27 S. V. N. Kalyani (Ms.)
28 Sanat Kumar (Shri)
29 Savyasachi Marwaha (Lt. Col.)
30 Shailendra Kumar Mishra (Shri)
31 Shiv Balak Mishra (Col.)
32 Shiv Mangal Singh (Col.)
33 Sovan Dutta (Lt. Col.)
34 Subi Kalayil Joy (Lt. Col.)
35 Sunil Kumar (Shri)
36 Surender Kumar Sharma (Shri)
37 Toijam Chingthangkhomba Meetei (Shri)
38 Vijay Shankar Tiwari (Shri)
39 Vikas Bahuguna (Col.)
40 Vikas Chand Jasrotia (Shri)
41 Vishal Singh Thakur (Commdt.)
English